Persones destinatàries són les responsables de rebre els informes d’un context determinat.

Per crear una persona destinatària, segueix els següents passos:

1. Accedeix a l’apartat Persones usuàries del menú de bústia ètica

Imagen25.png

2. Fes clic al botó Afegeix.

3. Selecciona el rol Persona destinatària.

Imagen26.png

4. Omple els diferents camps i fes clic al botó Afegeix.

Imagen27.png

Tenint en compte que:

  • El camp Nom de la persona usuària és l’identificador amb el que s’accedeix al sistema.
  • El camp Nom és el nom complet de la persona usuària.

Un cop hagis fet clic a Afegeix, trobaràs la persona usuària creada al sistema:

Imagen28.png

Per a més informació, pots accedir a la plana web de la Bústia Ètica.