El Nom de la persona usuària és l’identificador de l’usuari, que serveix per autenticar dita persona al sistema.

El camp Nom de la persona usuària no té limitacions en quant al seu format, però és important tenir en compte una sèrie d’aspectes clau per a que sigui més fàcil recordar-lo.

bu1.png

A l’hora de crear el nom de persona usuària:

  • Utilitza un nom que sigui fàcil de recordar.
  • No facis servir caràcters especials.
  • Evita els espais.

Et recomanem fer servir fórmules del tipus:

  • El nom i el cognom de l’usuari. Exemple: NomCognom o InicialCognom
  • L’adreça de correu electrònic de l’usuari. Exemple: usuari@domini.cat

Per a més informació, pots accedir a la plana web del servei de Bústia Ètica.