La Bústia Ètica és un mòdul d'e-TRAM però funciona de manera separada.

En funció de la configuració dels contextos activats (abast funcional del sistema), es pot fer servir per àmbit intern, extern o ambdós.

No cal tenir l’e-TRAM activat per fer servir el mòdul de la Bústia Ètica donant que és un entorn annex. La Bústia Ètica compta amb una URL, entorn de gestió i parametritzacions pròpies.

Per a més informació, pots accedir a la plana web de la Bústia Ètica.