És recomanable un suport de tipus tecnològic per configurar inicialment l'entorn segons les teves preferències en detall i administrar el directori actiu (fins a que la integració amb EACAT no es dugui a terme) de les persones gestores de casos.
Tanmateix, és necessari comptar amb la/es persona/es que designis per a les gestions de les comunicacions o denúncies.