És recomanable un suport de tipus tecnològic per configurar inicialment l'entorn segons les teves preferències en detall i administrar el directori actiu de les persones gestores de casos (fins que la integració amb EACAT no es dugui a terme) .
Tanmateix, és necessari comptar amb la/es persona/es que designis per a les gestions de les comunicacions o denúncies.

Comunicació de la persona responsable del Sistema Intern d'Informació

Cal que l'ens comuniqui a l'Oficina Antifrau de Catalunya la persona responsable del sistema intern d’informació (art. 8 de la Llei 2/2023). Es pot fer online mitjançant el formulari, cal descarregar el següent PDF i obrir-lo amb el visor de PDF, no amb el navegador (és un PDF intel·ligent):
 
https://www.antifrau.cat/sites/default/files/Documents/Quefem/formulari-comunicacio-registre-responsable-sistema-intern-informacio.pdf