La solució tecnològica està basada en recurs de codi lliure de GlobaLeaks, l'eina va ser impulsada per l'Ajuntament de Barcelona i Xnet. 
El servei és prestat pel Consorci AOC en col·laboració amb la Xarxa de Governs Transparents.