Per accedir, primer cal escollir el perfil des del que vols fer-ho. És a dir, si vols accedir com a persona usuària, per exemple si ets la persona administradora o ets la gestora dels casos; o si ets una persona ciutadana que vols remetre una comunicació o alertar sobre un fet que ets coneixedora:

               En tots dos casos, canviant el NomEns pel subdomini assignat.