• Un cop rebis la invitació per email, accedeix al link que inclou i configura la teva contrasenya d'accés.
  • Accedeix al teu perfil per guardar la clau de recuperació del compte. En cas contrari, si perds la teva contrasenya, mai podràs recuperar les teves credencials.
  • Per començar, com a persona administradora has de:
    • Crear la/es persona/es gestores de comunicacions
    • Crear un primer qüestionari o fer servir el de proves
    • Crear un primer context
  •